Exempel


Produktionen av sågade trävaror orsakar 8 gånger så stor klimatskada som cementproduktionen i Sverige   21-10-09
Många klimatförslag förordar byggande i trä. Men produktionen av sågade trävaror orskakar stor klimatskada. Så här ligger det till.

Om vi använder de data som professor Bengt-Gunnar Jonsson presenterar i sin föreläsning kommer vi fram till att den svenska produktionen av sågade trävaror höjer koldioxidhalten i atmosfären med 23,5 MtCO2 varje år. Att jämföra med cementproduktionen i Sverige som orsakar koldioxidutsläpp på 2,9 Mt varje år, enligt Naturvårdsverket.

Produktionen av trävarorna orsakar alltså 8 gånger så stor klimatskada som cementproduktionen. Beräkningarna finns här.

Obs att dessa skador inte räknar in det faktum att mycket trävaror används för att ersätta andra föråldrade träkonstruktioner, exempelvis gammal träpanel, köksinredning, golv, mm, som eldas upp.

Slutsatsen är naturligtvis inte att man bör bygga i cement. Slutsatsen är att allt byggande måste minska drastiskt, tills klimatet är räddat.Maria Fiskerud, "hållbarhetschef" på flygbolaget BRA, önsketänker
I videon på SVT, Ekonomibyrån
  21-10-03

Fiskerud vill att vi ska se bortom flygskam och prata om en "hållbarhet" som baseras på "bioflygbränslen". Dessa tillverkas av använd frityrolja idag, men i framtiden hoppas man på skogsavfall.
Enligt denna "hållbarhetschef" är det viktigaste att minska utsläppen från fossila bränslen. Att alternativen är lika ohållbara låtsas hon inte känna till.

Nu siktar BRA på att tjäna stora pengar på ett lurendrejeri, som går ut på att förmå passagerarna att betala betydligt mer för biljetterna - med moroten "Fossilfritt" - men med minst lika stora utsläpp.
Och ingen reporter på SVTs Ekonomibyrån har några kritiska frågor.


ST1 satsar miljardbelopp på en ny anläggning för att tillverka ... biobränslen

Video i SVTs pinsamt dåliga reportage   21-09-28

Inslaget handlar om "de 15 värsta utsläpparna", men nämner inte med ett ord att skogsindustrin orsakar mer än dubbelt så stor klimatskada som alla svenska industrier och medborgare sammanlagt.


Växjö Energi är nu fossilfritt - till ingen glädje alls

Okritiskt reprtage i SVT   21-09-28

En stolt vd berättar att man nu eldar upp skogsavfall i stället för torv. Men han talar tyst om att utsläppen av koldioxid blir större och att man får gratis utsläppsrätter, som man inte behöver utan kan sälja. Och den okritiske reportern varken frågar eller kommenterar något sådant.

Den oberoende expertgruppen Profu har gjort klimatbokslut av bolagets verksamhet och utveckling. Profu verkar inte ha problem med att bokslutet används i Växjö Energis "öppna hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete". Trots att det ju handlar om en ohållbar verksamhet, dvs ett Ohållbarhetsarbete.


Rolf Björheden, forskare på Skogforsk, i SVT 21-09-26:

"Skogsindustrin gör en stor insats i klimatarbetet genom att tillverka produkter av trä som kan ersätta fossilbaserade produkter." (Videon i artikeln Slaget om skogen)

Vår kommentar:

Inte alls. Detta är en medveten felaktighet, alltså lögn.

När man ersätter exempelvis kol i kraftvärmeproduktionen med träprodukter ökar utsläppen av koldioxid. Till detta kommer att de träd som huggits ned för att tillverka biobränslet, hade fortsatt att binda koldioxid, ifall de inte hade avverkats. Sammanlagt blir det en dubbelt så stor klimatpåverkan som motsvarande fossila bränslens.

Rolf Björheden spelar här ut ett populärt argument som kallas substitutionsargumentet. "Biobränslen behövs för att ersätta fossila bränslen."

Men fossila bränslen måste fasas ut mycket snabbt. Att ersätta dem med andra bränslen - som ger större utsläpp - är ingen lösning alls. Fossila bränslen kan fasas ut med hjälp av en stigande koldioxidavgift, som gör konsumtionen av dem dyrare och dyrare, vilket stimulerar alternativa lösningar, både hos marknaden och hos konsumenterna. Politiskt stöd för en sådan stigande avgift kan uppnås genom att dela ut statens hela intäkt från avgiften i lika delar till varje vuxen medborgare, och ett extra stöd till barnfamiljer och boende i glesbygd. Mer om Avgift och Utdelning finns på Klimatsvarets webbsida.


EU:s biobränslepolitik, exemplet Ena Energi

Ena Energi, som ägs av Enköpings kommun, tjänar miljoner på EU:s bedrägliga biobränslepolitik.

Upsala Nya Tidning 21-09-26

Ena Energi har ersatt fossila bränslen med biobränslen, som inte kräver utsläppsrätter. Samtidigt erhåller bolaget varje år gratis utsläppsrätter, som kan säljas.

Detta system finns kvar trots protester, varför?
- Sveriges och Finlands regeringar håller skogsindustrin om ryggen och vägrar gå med på en annan biobränslepolitik i EU

- Skogsbranschen gör stora vinster på försäljningen av biobränslen

- Energibolagen gör stora vinster och kan hålla lägre taxor, vilket gynnar konsumenterna, men bidrar till att förstöra klimatet.

Ju längre detta lurendrejeri får fortsätta desto fler svenska energibolag kommer att ställa om till förbränning av biobränslen från skog, ett misstag som blir dyrt för konsumenterna - och till stor skada för klimatet.© Klimatförsvaret 2021 • Sidan uppdaterad  21-10-17 • www.klimatforsvaret.se


Copyright © Alla rättigheter förbehållna