Missförstånd

Debatten är full av missförstånd och grönmålning.  Vad menas egentligen med en hållbar verksamhet? Vi startar där. Fler inlägg kommer efterhand.


- Den definition av begreppet hållbar utveckling som Brundtlandkommissionen presenterade lät så här: ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

En hållbar verksamhet bör därför definieras som ”en verksamhet som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.


Observera att försiktighetsprincipen är inbyggd i formuleringen. En hållbar utveckling (eller verksamhet) får inte äventyra - alltså inte ens riskera - kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.


En hållbar verksamhet får alltså inte ens riskera framtiden. Alla hållbara verksamheter är därför lika bra ur klimatsynpunkt, eftersom ingen av dem riskerar kommande generationers framtid och det är meningslöst att påstå att något skulle vara mer hållbart än något annat.


Om exempelvis ett politiskt parti påstår att ett nytt förslag som partiet vill lansera är mer hållbart än något annat förslag, ja då handlar det om grönmålning. Det som partiet egentligen vill säga är att det nya förslaget är mindre ohållbart än det gamla, men "mindre ohållbart" låter inte lika bra som "mer hållbart". Typisk grönmålning!


Alltså: Det är viktigt att prata om olika grader av ohållbarhet men meningslöst att prata om olika grader av hållbarhet. Tyvärr har ordet "hållbar" blivit maktens och företagens nya tomma ord. Ett utmärkt exempel på denna typ av grönmålning är regeringens pressmeddelande om budgetpropositionen 2022, där ordvalet "mer hållbart" förekommer hela 6 gånger.


Och EU-kommissionens pressmeddelande om "nya åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter" flödar över av "hållbarhet". Ordet förekommer i olika kombinationer nästan 40 gånger på tre A4-sidor!


Finns det hållbara bränslen?

Idag, när den globala medeltemperaturen riskerar att stiga med flera grader inom 80 år, är all förbränning av bränslen som höjer koldioxidhalten i atmosfären ohållbar. Detta innebär att alla bränslen är ohållbara, utom biogas från oundvikligt mänskligt avfall och sådan vätgas som tillverkas med utsläppsfria metoder.© Klimatförsvaret 2021 • Sidan uppdaterad  21-09-28 • www.klimatforsvaret.se
Copyright © Alla rättigheter förbehållna