En jämförelse mellan trävaror och cement
Cementindustrin orsakar utsläpp av 2,9 MtCO2e per år, enligt Naturvårdsverket.
Sågade trävaror utgör 10 % av hela skogsavverkningen, som höjer koldioxidhalten i atmosfären med 128 MtCO2. Hur stor höjning bör räknas på trävarorna?


Låt oss använda professor Bengt-Gunnar Jonssons data, från föreläsningen på Science Day. När man sågar ner ett träd för att tillverka brädor blir bara en del av trädet faktiskt brädor. Den andra delen blir ”restprodukter”. Några av dessa är långlivade, som stubben. Men det mesta är kortlivat, som bark, grenar, toppar, sågspån och spill.


Hur stor del blir trävaror och hur stor del kommer att vara kortlivade restprodukter? Jag saknar uppgifter om den saken, men intuitionen säger hälften av varje.

(Intuitionen stämmer med uppgifter från Claes Rosengren, en erfaren jägmästare på Twitter.)


Hela avverkningen har 31 Mt i rötter, av 125 Mt.
Stubbar och rötter utgör då 1/4 av träden ( 31 / 125 = 1/4 ), men ger inga brädor.
Den del som faktiskt ger brädor utgör alltså 3/4 av träden.
Träden ger 12 Mt till brädor.
Alltså innehåller hela träden, inklusive stubbar: 12*4/3 = 16 Mt.


Men om hälften av dessa träd går till rester, så krävs dubbelt så många träd, som alltså tillsammans innehåller 16*2 = 32 Mt, varav 12*2 = 24 Mt över mark (utan stubbar).


Hela den avverkade volymen på 125 Mt skulle ha bundit 46 Mt per år.
”Brädträdens” 32 Mt utgör 32/125 = 1/4 av hela den avverkade volymens innehåll av CO2. När dessa träd avverkas upphör de alltså att binda 1/4 av 46 Mt = 11,5 Mt CO2 per år.


Förbränningen av resterna orsakar utsläpp på 12 MtCO2.


Sammanlagt höjer alltså de sågade trävarorna koldioxidhalten i atmosfären med 11,5+12 = 23,5 Mt, ifall ungefär hälften av träden (utom stubbar) blir brädor och hälften rester.


Sveriges samlade cementproduktion orsakar 2,9 Mt CO2e i utsläpp.
23,5 / 2,9 = 8,1


Produktionen av svenska trävaror gör alltså 8 gånger så stor klimatskada som Sveriges cementproduktion varje år.© Klimatförsvaret 2021 • Sidan uppdaterad  21-10-09 • www.klimatforsvaret.se
Copyright © Alla rättigheter förbehållna